Vår husfabrikk er lokalisert i Riga og vi har 10 ansatte som jobber for oss. De fleste av våre ansatte har 10-15 års erfaring fra norske byggeplasser, der de har jobbet som snekkere eller formenn. De har tilegnet seg erfaring og vet hva som kreves av tekniske løsninger og kvalitet i det norske markedet. Dette gir oss en unik posisjon i Balticum, siden vi har så mye erfaring fra Norge. Det gir også våre kunder en trygghet om at vi bygger alt i helhold til norsk standard.

Element produksjon
Ett byggesett fra oss inkluderer alle elementer som er i et pre-fabrikkert hus. Byggesettet består da av utvendige vegger med panel og vinduer ferdig montert. Innvendige vegger i tykkelse henhold til prosjektering, eventuelt lyd/brannvegger, gulv og tak konstruksjon. Vi utfører prosjektplanlegging og prosjektering av teknisk detaljer i samarbeid med våre kunder. Når huset er ferdig produsert så sørger vi for frakt frem til byggeplass og er med å veileder montasjen.
Samarbeid
Vi tar på oss oppdrag fra seriøse utbyggere og snekkerfirmaer som har ønsker et samarbeid som vil strekke seg over tid. Vi har ingen intensjon om å bli størst men vi ønsker å jobbe med noen få firmaer der vi kan planlegge produksjonen i tiden som kommer. Har du et prosjekt som kan passe for elementproduksjon, så ta kontakt med oss. Econor er heleid og drevet av normenn, så du kan sende din forespørsel på norsk.