Våre elementer er bygd etter preaksepterte løsninger fra Sintef, og er i henhold til gjeldende regler. Vi bruker kun kjente CE godkjente materialer fra velrennomerte firmaer og våre elementer. Disse har de nødvendige egenskaper som kreves for at byggverk oppfyller de grunnleggende krav angitt i Plan- og bygningslovens tekniske forskrift.

Det er ingen hemmelighet at mesteparten av våre boliger settes opp i Norge og vi leverer norsk standard. Våre bygg prosjekteres i henhold til pre-aksepterte løsninger fra NBI og Tekniske Forskrifter. Bindingsverk og bjelker leveres med C24 styrkegodkjenning/stemplet. Øvrige byggematerialer er CE godkjent iflg. krav i plan og bygningsloven. Byggmaterialer som vi bruker er fra Rockwool, Norgips, Tyvvek, Siga, Ruukki osv. Dette er alle vekjendte merkevarer som benyttes i stor grad i Norge.

 
Vi tilpasser våre vegg og taktykkelser i henhold til kundens egen energiberegning. Vår produksjon er i henhold til de siste forskrifter om tekniske krav til byggverk (TEK). Tykkelsen på vegger og tak er avhengig av størrelse og mengder av vinduer og balkongdører. Vi vil uansett i alle tilfeller energiberegne hvert bygg slik at de er i henhold til forskriftene. Alle detaljer er gjort for at våre kunder skal få det beste resultatet.
Vi bruker i stor grad PVC vinduer med 3-lags Thermo glass og isolert karm, som gir en U-verdi på 0,7-0,9. Har kunden behov for trevinduer tilbyr vi ofte Nordan. I noen tilfeller der våre kunder har hat krav om andre leverandører som Norgesvindu eller Natre så har vi fått sendt vinduer fra Norge til oss, og vi monterer disse i elementene.

Passivhus

Passivhus står for kvalitet, komfort og energieffektivitet. Et passivhus krever svært lite energi for å oppnå en behagelig temperatur året rundt, noe som gjør konvensjonell oppvarming og air condition utdatert. Passivhus er ikke et merkenavn, men et konstruksjonskonsept som kan brukes av alle med kunnskap og ferdigheter. Dette er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus.

Energibehovet it et Passivhus er ca. 25% mindre en tradisjonelle boliger. Ekstra varmeisolasjon, gode vinduer og god tetthet gjør at energibehovet reduseres. Det å utnytte solenergi og varmegjenvinning, er også en viktig del av konseptet. Det har blitt bygget nærmere 50 000 passivhus rundt om i verden, Konseptet er veldig poppulært i Tyskland og Østerrike, men også i Sverige har det i de siste årene blitt bygget mange hus.

Konseptet omfatter både boliger, skoler, barnehager, kontorbygg, sykehus og idrettshaller. Det har blitt diskutert både politisk og i byggnæringen å innføre passivhus som standard i Norge. Det er mange tilhengere av passivhus som ønsker at denne standarden skal bli lovpålagt. Sintef Byggforsk i Norge har gitt utrykk for at de ønsker passivhus-standard og vi tror dette vil bli en realitet om ikke så alt for lenge. Derfor har vi allerede startet å bygge hus som er i henhold til passivhus konseptet.

Blir Passivhus den nye standarden?

Myndighetene har annonsert at neste utgave av forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) vil de kreve ”passivhusnivå” på varmeisolasjon i vegger. Hvilke konstruksjonsdetaljer dette vil medføre når det gjelder vanlig trehusbyggeri, er ennå ikke klart. Men vi som husprodusent forbereder oss på å levere hus med ytterligere reduksjon av transmisjonsvarmetapet sammenlignet med dagens nivå. Vi følger med på dette med stor interesse da den fremtidige utformingen av yttervegg og takelement vil endre seg.

Montasje

Våre kunder monterer i stor grad elementene selv og vi er med på byggeplass og veileder montasjen. Vi vil alltid ha med en veileder som følger opp på byggeplass og ser til at alt gjøres i henhold til våre løsninger. Våre veiledere har mange års erfaring fra Norge, og har tidligere jobbet som formenn på norske byggeplasser. Dette gir en ekstra trygghet for våre kunder, og på denne måten får vi kvalitetssikret monteringsarbeidet. Etter at elementene er montert kan vi justere vinduer og balkongdører før vi overlater resten av byggprosjektet til kunden.
Våre kunder monterer i stor grad elementene selv og vi er med på byggeplass og veileder montasjen. Vi vil alltid ha med en veileder som følger opp på byggeplass og ser til at alt gjøres i henhold til våre løsninger. Våre veiledere har mange års erfaring fra Norge, og har tidligere jobbet som formenn på norske byggeplasser. Dette gir en ekstra trygghet for våre kunder, og på denne måten får vi kvalitetssikret monteringsarbeidet. Etter at elementene er montert kan vi justere vinduer og balkongdører før vi overlater resten av byggprosjektet til kunden.