Elementproduksjon er tar opp nesten 80% av tiden i vår fabrikk. Disse produseres til entreprenører, utbyggere og snekkerfirmaer i hele Scandinavia, Balticum og Færøyene.

Levert:
2020

Vi er med som veileder under montering, og vi sørger for at du som kunde får tilstrekkelig opplæring av vårt system. I noen tilfeller der kunder ikke har mulighet til å montere selv så bruker vi faste monteringsteam fra vår samabeidspartner.