Vi bygger hva du √łnsker

Solveien, Oslo - Norge
Solveien, Oslo - Norge
Kaptein Oppegaardsvei, Oslo - Norge
Kaptein Oppegaardsvei, Oslo - Norge
Namsos, Norge
Namsos, Norge
Granliveien. Ski - Norge
Granliveien. Ski - Norge
Brolandveien, Oslo Norge
Brolandveien, Oslo Norge

Hos oss kan du forvente

Norsk Standard
Econor leverer prefabrikkerte elementer som tilpasses hver enkelt kundes behov. Yttervegger leveres med kledning, lufting, Tyvek, GU, Stenderverk og Rockwool Superrock, Dampsperre og Horisontal utlekting. Vinduer monteres i elementene ferdig med vannbrett. Innvendige vegger leveres som elementer og isolasjon og gips leveres med for komplettering. Takelementer leveres ferdig for taktekking , ferdig isolert. Gulv/etasjeskillere leveres med impregnert spon, ferdig isolert. alle lekter følger med leveransen.
Fordeler
Det er mange fordeler med å bygge hus elementer på fabrikk. Det våre kunder ser som den største fordelen med å bruke prefabrikkerte elementer er tidsbesparelsen dette gir. Ved bruk av prefabrikkerte elementer så flytter mann mage arbeidsoppgaver fra byggeplass til fabrikk. Det gir kortere byggetid og reduserte kostnader.
Montering
Våre kunder monterer i stor grad elementene selv med vår mann som veileder. Vi vil alltid ha med en som følger opp på byggeplass og ser til at alt går smertefritt. Etter at elementene er montert vil vi justere vinduer og balkongdører før vi overlater resten av byggprosjektet til kunden. I tilfeller der våre kunder ønsker at vi monterer huset og ferdigstiller alt utvendig så kan vi i noen tilfeller gjøre det. Vi bruker da et norsk firma som vi har jobbet med i lang tid til dette. De kjenner vårt system godt, og har jobber sammen med våre veiledere på mange prosjekter.

Arkitekt/Ingeniør

Vi jobber med seriøse arkitekter i Norge og Latvia. Vi setter våre kunder i direkte kontakt slik at de sammen kan finne de beste løsninger for sine prosjekter. Vi annbefaler selvfølgelig våre norske samarbeidspartnere. Våre tekniske tegnere lager alle våre produksjonstegninger i samarbeid med våre kunders ingeniører. Det sikrer et godt resultat.

Kunder

Våre kunder er snekker firmaer og utbyggere, gjerne firmaer som er en kombinasjon av begge deler. Vi er med og lærer opp våre kunders arbeidere og bistår under montering av elementer. På denne måten så kvalitets sikrer vi hele prosessen, og vi tilbyr en løsning som er ideell for proffmarkedet. Vi jobbet tett med våre kunder i alle ledd av prosessen.

Kvalitet

Våre elementer er bygd etter preaksepterte løsninger fra Sintef, og er i henhold til gjeldende regler. Vi bruker kun kjente CE godkjente materialer fra velrennomerte firmaer og våre elementer. Disse har de nødvendige egenskaper som kreves for at byggverk oppfyller de grunnleggende krav angitt i Plan- og bygningslovens tekniske forskrift.